Så här tycker vi om AP3

Det som driver mig är det långsiktiga och viktiga samhällsuppdraget och att vi har mandat att arbeta relativt fritt under eget ansvar.

Patric Pålsson Funktionsansvarig för Riskanalys och Modellering

Här finns stora möjligheter att ta egna initiativ och korta beslutsvägar gör att jag ser tydliga resultat av förändringar som jag varit en del av att arbeta med

Eva Boric Chef CRO och CFO

Mitt arbete handlar mycket om internationella kontakter med de förvaltare som AP3 har lagt ut uppdrag till.

Claudia Stanghellini Chef Externförvaltning

Det är spännande att få arbeta hos en så stor investerare med ett uttalat långsiktigt fokus på hållbara investeringar.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor