Departments

Affärsstöd & kontroll

Connect

Affärsstöd & Kontroll i världsklass


Affärsstöd och kontroll som leds av AP3s Chief Risk Officer/Chief Financial Officer - ansvarar för fondens stöd- och kontrollfunktioner. Avdelningen består av sex funktionsområden;

  • Riskkontroll & Avkastningsanalys – ansvarar för daglig värdering, kontroll och analys av portföljen
  • Affärskontroll – ansvarar för den dagliga avstämningen gentemot motparter
  • Ekonomi & Redovisning – ansvarar för fondens ekonomiska rapportering och bokslut
  • Juridik – ansvarar för avtal, kontrakt och juridiska frågor
  • IT & Kontorsservice – ansvarar för fondens IT-infrastruktur och service på kontoret
  • HR – ansvarar för fondens alla HR processer att attrahera, utveckla och behålla medarbetare i världsklass


Varje medarbetare viktig för uppdraget

 

Det som genomsyrar alla anställdas arbete på fonden är kopplingen till en global, diversifierad och professionell förvaltning. AP3 är en kunskapsintensiv organisation där varje medarbetare får en bred och ansvarsfull roll och där varje medarbetares samlade erfarenhet och kunskaper är viktig för fondens resultat.

AP3 ställer höga krav som arbetsgivare och arbetar samtidigt för att främja en bra balans mellan arbete och fritid. Vi arbetar för en god företagskultur och en arbetsmiljö där medarbetare kan utvecklas, bli väl bemötta och trivas.

Jobbar du redan på AP3?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@ap3.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor